Euskadiko Atletismo Federazioa

Federación Vasca De Atletismo

Honen bitartez, gaur ekainak 17, asteazkena, EHAAn argitaratutako  AGINDUA, 2020ko ekainaren 1ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen eta arautzen baitira 2020. urteko goi-mailako kirol-lehiaketak antolatzeko dirulaguntzak, igortzen da.

Mediante el presente, se adjunta la ORDEN de 1 de junio de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se con­voca y regula la concesión de subvenciones para la organización de competiciones deportivas de alto nivel en el año 2020, publicada hoy miércoles 17 de junio en el BOPV.

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/subvenciones-organizacion-alto-nivel-2020/web01-tramite/es/