Euskadiko Atletismo Federazioa

Federación Vasca De Atletismo

Mediante el presente, siguiendo las indicaciones de Jon Redondo, Director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, os enviamos los enlaces donde podréis acceder al documento de preguntas y respuestas aclaratorias al Decreto y así como al documento donde  se aclara el concepto de la competición Semiprofesional que con el Decreto en vigor se ha modificado con el objeto de ampliar algo más las competiciones del mundo federado.

https://www.euskadi.eus/jarduera-fisikoaren-eta-kirolaren-jarraibideak/web01-a2kirola/eu/

Las principales modificaciones son:

COMPETICIONES SEMIPROFESIONALES

  • Las competiciones estatales e internacionales del calendario oficial, así como las competiciones de máximo nivel organizadas por la federación vasca correspondiente, en categoría ABSOLUTA. Aquí podían participar Deportistas de Categorías anterior a la absoluta pero no podía haber deportistas de edad escolar. Ahora los y las deportistas nacidas en los años 2005 y 2006 estarían incluidas.
  • Se incluyen, las competiciones estatales o internacionales de categorías anteriores a la absoluta, de deportistas nacidas los años anteriores al 2006 (este incluido).
  • Las competiciones de deportes autóctonos de máximo nivel de CATEGORIA ABSOLUTA.

Honen bitartez, Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendari Jon Redondoren jarraibideei jarraituz, Dekretuari buruzko galderen eta erantzun argigarrien dokumentua eta indarrean dagoen Dekretuaren bidez aldatu den lehiaketa erdiprofesionalaren kontzeptua argitzen duen dokumentura sartzeko estekak bidaltzen dizkizuegu, mundu federatuko lehiaketak gehixeago izan daitezen.

https://www.euskadi.eus/pautas-actividad-fisica-y-deporte/web01-a2kirola/es/

Hauek dira aldaketak nagusiak:

LEHIAKETA ERDIPROFESIONALAK

  • Egutegi ofizialeko estatuko eta nazioarteko lehiaketak, baita dagokion euskal federazioak antolatutako maila goreneko lehiaketak ere, kategoria ABSOLUTOAN. Hemen, absolutoa baino lehenagoko kategoriako kirolariek parte har zezaketen, baina ezin zen egon eskola-adineko kirolaririk. Orain, 2005. eta 2006. urteetan jaiotako kirolariak barne hartuko lirateke.
  • 2006. Urte baino lehen (hau barne) jaiotako kirolarien estatuko eta nazioarteko lehiaketak sartzen dira.
  • Maila goreneko herri kirolen lehiaketak, KATEGORIA ABSOLUTOAN.

Ultimas Circulares