Euskadiko Atletismo Federazioa

Federación Vasca De Atletismo

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte en Euskadi se recuerda de la obligatoriedad del reconocimiento médico para obtener la licencia, Las Federaciones Territoriales exigirán para la formalización de la licencia de atleta un reconocimiento médico válido para la temporada 2020. Todas las empresas que certifiquen la aptitud de un atleta para la práctica del atletismo deberán enviar un certificado a la FVA en el que conste que se cumple el protocolo aceptado por la FVA para el reconocimiento médico, de no ser así los reconocimientos no serán admitidos

Ekainaren 11ko 14/1998 Legea, Euskadiko Kirolaren arabehera medikuntza ziurtagiria derrigorreskoa da lizentzia egiteko. FFTTek medikuntza ziurtagiria atleteei eskatuko diete 2020eko denboraldiko litzenzia egiteko. Ziurtagiria aurkezteko epea urtarrilaren 31an izango da, aurkezten ez bada lizenzia erretiratu egingo da. Atleta baten gaitasunari atletismoaren praktikarako ziurtagiria ematen dioten enpresa guztiek, bidali behar izango dute federazioak horrela azterketak ez izateko osasun-azterketarako onartutako protokoloa betetzeaz ziur dagoen ziurtagiria federaziora ez dute onartuko.

Reconocimientos médicos deportivos aceptados / onartutako mediku aurkibidea

RECONOCIMIENTOS MÉDICO DEPORTIVOS FVAEAF.pdf